Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

givmelove
Któż to Ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!
— M. Bułchakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling

April 25 2015

givmelove
1986 8677 500
Reposted frompeper peper vialittledarling littledarling
givmelove
givmelove
7639 5a6e 500
znak na Patriarszych Prudach "zabrania się rozmowy z nieznajomymi" czyli Bułhakow w Moskwie 
Reposted fromjustblog justblog vialittledarling littledarling
givmelove
8392 ce68
givmelove
3222 64ed 500
Paris

April 20 2015

givmelove
3529 ceac 500
Reposted fromoutline outline vialittledarling littledarling

April 14 2015

givmelove
givmelove

April 10 2015

givmelove
0135 765b
2786 db54
Reposted fromlittledarling littledarling
givmelove

April 06 2015

givmelove
givmelove
givmelove
Reposted frombluuu bluuu
givmelove
Reposted frombluuu bluuu

April 05 2015

givmelove
2736 1d48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacatherineee catherineee
givmelove
9249 2610
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacatherineee catherineee
6457 7e76
Reposted fromkniepuder kniepuder vialittledarling littledarling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl